Lager

info@jpoks.se Tel:0586-59070 Fax:0586-51370

Vi har lagringsutrymmen inomhus i larmde lokaler i pallställage eller fristaplat på golv. Vi har även lagerplats i tälthallar & utomhus.